مرکز رسانه

در این بخش شما می توانید تمامی کاتالوگ های تهیه شده در زمینه تجهیزات ویدئو کنفرانس  و محصولات کنفرانس صدرا را دانلود و مشاهده فرمایید. همچنین در انتهای صفحه فیلم های آموزشی در خصوص نصب و راه اندازی محصولات تولیدی قرار داده شده است.

PDF
کاتالوگ دوربین کنفرانس صدرا
SC42
دانلود فایل
PDF
کاتالوگ دوربین کنفرانس صدرا
SC43
دانلود فایل
PDF
کاتالوگ وبکم کنفرانس صدرا
SW20
دانلود فایل
PDF
کاتالوگ ویدئو کنفرانس صدرا
SG70
توقف تولید

کاتالوگ جامع

پروژه های اجرایی و محصولات

کاتالوگ جامع

پروژه های اجرایی و محصولات

PDF
کاتالوگ ویدئو کنفرانس صدرا
SG75
دانلود فایل
PDF
کاتالوگ ویدئو کنفرانس صدرا
SG80
دانلود فایل
PDF
کاتالوگ مانیتور کنفرانس صدرا
MC322
دانلود فایل
PDF
کاتالوگ اسپیکرفون صدرا
SP23
دانلود فایل

رزومه و معرفی نامه

شرکت صدرا ایرانیان

رزومه و معرفی نامه

شرکت صدرا ایرانیان

PDF
کاتالوگ میکروفون کنفرانس صدرا
SM50
دانلود فایل
PDF
کاتالوگ میکروفون کنفرانس صدرا
SM55
دانلود فایل
PDF
کاتالوگ منبع کنفرانس صدرا
SU90
دانلود فایل
PDF
کاتالوگ منبع کنفرانس صدرا
SU91
دانلود فایل

آموزش نصب و راه اندازی تجهیزات صدرا

در صورتی که در راه اندازی و نصب تجهیزات خریداری شده با مشکل روبرو شده اید یا اطلاعات کافی در خصوص نصب این تجهیزات را ندارید می توانید از فیلم های قرار داده شده در زیر استفاده نمایید. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر از پشتیان آنلاین می توانید کمک دریافت نمایید.

نصب و راه اندازی تجهیزات کنفرانس

آموزش نصب و راه اندازی سیستم کنفرانس

SG75

آموزش نصب و راه اندازی سیستم کنفرانس

SG80

آموزش نصب و راه اندازی دوربین کنفرانس

SC42

آموزش نصب و راه اندازی دوربین کنفرانس

SC43