سالن کنفرانس مجازی

جهت آشنایی بیشتر با محصولات تولیدی شرکت صدرا ایرانیان در حوزه کنفرانس و ویدئو کنفرانس  می توانید با مشاهده نمونه های سه بعدی، نسبت به محصولات آشنایی کامل پیدا کنید. همچنین جهت مشاهده سالن ۳۶۰ درجه می توانید از نمونه قرار داده شده در انتهایی صفحه بازدید به عمل آورید.

نمایه سه بعدی محصولات

جهت برآورد سازی نیاز شما مشتریان عزیز و ارائه خدمات بهتر، می توانید برخی از محصولات تولید شرکت صدرا ایرانیان را به صورت سه بعدی و با ابعاد دقیق مشاهده کنید. این نمایه ها به صورت کاملا دقیق از روی نمونه واقعی محصولات ساخته شده اند بنابراین می توانید جهت کوچکترین جزئیات از این نمونه های سه بعدی تهیه شده استفاده کنید.

میکروفون کنفرانس

SM55

میکروفون ایرانی صدرا مدل SM50

میکروفون کنفرانس

SM50

مانیتور کنفرانس

MC322

دوربین کنفرانس

SC42

میکروفون ایرانی صدرا مدل SM50

دوربین کنفرانس

SC43

میکروفون کنفرانس

SM55

میکروفون ایرانی صدرا مدل SM50

میکروفون کنفرانس

SM50

مانیتور کنفرانس

MC322

دوربین کنفرانس

SC42

میکروفون ایرانی صدرا مدل SM50

دوربین کنفرانس

SC43

بررسی سالن کنفرانس مجازی

سالن کنفرانس مجازی

در نمونه سالن کنفرانس مجازی قرار داده شده در زیر شما می توانید بازدید واقعی از سالن کنفرانس و جلسات داشته باشید همچنین می توانید آشنایی با نحوه چینش صندلی ها و قرار گیری تجهیزات کنفرانس را داشته باشید. نمونه قرار داده شده در زیر نمونه ای مرسوم از سالن های کنفرانس است که در بیشتر محیط طراحی و اجرا می شود. نحوه طراحی و اجرای سالن جلسات با توجه به محیط های گوناگون متفاوت است و این نحوه چینش ممکن است با توجه به اندازه محیط شما متفاوت باشد. جهت آشنایی با سالن های اجرا شده می توانید از آخرین پروژه های اجرایی بازدید به عمل آورید.