پروژه های اجرا شده

صدرا ایرانیان با انجام پروژه های متعدد در نقاط مختلف کشور و داشتن بیش از 23 سال سابقه درخشان در زمینه تجهیزات کنفرانس، ویدئو کنفرانس و صوت و تصویر حرفه ای خود را یکی از شرکت های موفق در سراسر کشور به معرف می رساند. در ادامه شما می توانید پروژه های اجرا شده در زمینه سالن کنفرانس، سالن همایش و استودیو تولید محتوا را مشاهده و بررسی نمایید.

سالن های کنفرانس اجرا شده

سالن کنفرانس
استانداری خراسان رضوی

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
۹۵ نفره اتاق بازرگانی مشهد

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
سازمان تاکسیرانی خراسان رضوی

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
بانکی ملی ایران شعب مشهد

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
فرمانداری طرقبه شاندیز

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
۲۵ نفره اتاق بازرگانی مشهد

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
برج تجاری آرمیتاژ گلشن

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
بنیاد نخبگان خراسان رضوی

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
سنگ آهن مرکزی ایران

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
لیلیان بافت یزد

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
آموزش و پرورش تبادکان

تجهیزات نصب شده

صدرا را انتخاب کنید!

سالن کنفرانس
ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
شیر پگاه تهران

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
بانک سپه شعبه سرپرستی مشهد

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
بانک مهر شعبه سرپرستی مشهد

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
اداره کل آموزش و پرورش کرمان

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
نظام مهندسی آذربایجان شرقی

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
خمیر مایه رضوی

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
سازمان کشاورزی آستان قدس

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
پارک علم و فناوری مشهد

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
مشهد مال

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
شهرداری شازند

تجهیزات نصب شده

انجام بیش از ۱۰۰ پروژه در کشور

سالن کنفرانس
سازمان فرهنگی استان قدس

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
دانشکده علوم پزشکی اسفراین

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
بانک آینده شعب مشهد

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
شهرک های صنعتی خراسان رضوی

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
امور مالیاتی نیشابور

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
مرکز حوزه علمیه مشهد

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
شرکت دانا پسند تهران

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
سازمان تجاری صنعتی ارس

تجهیزات نصب شده

سالن کنفرانس
معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

تجهیزات نصب شده

سالن های همایش اجرا شده

سالن همایش
بیمارستان هاشمی نژاد مشهد

تجهیزات نصب شده

سالن همایش
آموزش و پرورش خراسان رضوی

تجهیزات نصب شده

سالن همایش
دانشگاه آزاد تبریز

تجهیزات نصب شده

سینما
کودک اطلس مشهد

تجهیزات نصب شده

استودیو های تولید محتوا اجرا شده

استودیو تولید محتوا
دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

تجهیزات نصب شده

استودیو تولید محتوا
دانشکده علوم پزشکی نیشابور

تجهیزات نصب شده

استودیو تولید محتوا
دبیرستان هاشمی نژاد مشهد

تجهیزات نصب شده